iRest® Yoga Nidra: eheyttävä palautuminen

Jooga Nidra tarkoittaa joogin unta: tietoisuutta läpi kaikkien tajunnan tasojen, unessa ja valveilla.

iRest® meditaatio-harjoitusten avulla paitsi rentoudutaan ja uusiudutaan, myös havainnoidaan omia tunteita ja tuntemuksia, mielikuvia, uskomuksia ja käsityksiä. Se johdattaa harjoittelijan myös kokemuksellisesti tutkimaan ja oivaltamaan tietoisuuden luonnetta.

Jooga Nidra harjoitus tehdään yleensä selinmakuulla. Alussa harjoitusta tehdään ohjatusti, mutta kokemuksen karttuessa harjoituksen voi oppia tekemään myös itsenäisesti ilman ulkopuolista ohjausta. Yksittäisen iRest® Jooga Nidra harjoituksen kesto vaihtelee - voimme tehdä 15 minuutin harjoituksen tai syventyä puolentoista tunnin matkalle omiin tuntemuksiimme. Syvän ja rentouttavan meditaation jälkeen harjoittelija palaa arkitodellisuuteen virkeänä ja virkistyneenä koska syvään univaiheeseen asti ei mennä.

Jooga Nidraa harjoitellessa ei siis ole tarkoitus nukahtaa syvään uneen (niinkin voi toki käydä), vaan viipyä unen ja valveen välitilassa. Normaalisti nukahdettaessa tuo tila kestää muutamia minuutteja, mutta harjoittelemalla aikaa opitaan pidentämään.

IRest® menetelmän 10 askelmaa eivät ole lineaarinen prosessi vaikkakin sen perusteet opetustilanteessa yleensä opetetaan vaihe vaiheelta edeten. Yksilöllisessä harjoituksessa edetään jokaiselle sopivassa tahdissa ja valiten harjoitukset, joiden parissa työskennellään. Askeleet ovat

Sankalpa:

1 Intention - Harjoitukselle annettu henkilökohtainen tavoite tai tehtävä

2 Heartfelt Desire - Oma kutsumus tai missio, sydämen syvin toive

3 Inner Resource – Sisäinen voimavara - turvallisuuden tunne

Koshat / Suojukset

4 Physical Sensation – Fyysiset tuntemukset

5 Breath and Energy – Hengitys ja energiakeho

6 Feelings and Emotions – Tuntemukset ja tunteet

7 Cognitions – Ajatukset, uskomukset, muistot

8 Joy and Equanimity – Ilo ja hyvinvointi, tyyneys

9 I-thouht, Awareness - Itsetietoisuus, ego, tietoisuus

Sahaj:

10 Pure Being, Everything as it is, Integration into the world - Puhdas tietoisuus


iRest Jooga Nidra meditaatiota voidaan opettaa erilaisissa ympäristöissä: kouluissa, työpaikoilla, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. iRest-opetukseen sisältyy lisänä myös dyad-meditaatiotekniikka, jossa opettaja yleensä kysymyksiä asettamalla opastaa harjoittajaa pääsemään syvemmälle omien tunteiden ja uskomuksien käsittelyssä. Dyadia käytetään vain yksilöohjauksessa.Tulevat tapahtumat

Kesäyliopistojen kurssit

Turun kesäyliopistolle tulossa iRest Yoga Nidra-kurssi elokuussa 2021

Aika: 21.08. – 22.08.2021


Kurssit kansalais-ja työväenopistoilla


Espoon työväenopisto / Omnia


i

iRest® Yoga Nidra – Online harjoituskurssi, verkko-opetus (8 viikkoa), keskiviikko 3.3.-21.4.

https://ilmonet.fi/course/E211448

Etelä-Helsingin kansalaisopistoYksitysopetus (yksityishenkilöille)

Yksityisopetus yhdelle 45 min: 60 eur / 60 min: 80 eur / 75 min 90 eur / 90 min 100 eur.

Ryhmät: kysy tarjous!